Oudercommissie

Deuteronomium 32:7

Gedenk aan de dagen van ouds; merk op de jaren van elk geslacht; vraag uw vader, die zal het u bekend maken, uw ouden, en zij zullen het u zeggen.

Juist aan de ouderen binnen onze Kapelgemeente willen we bijzondere aandacht schenken. Een in toenemende mate aantal ouderen kan vanwege hun hoge leeftijd of gezondheidssituatie niet meer deelnemen aan het ‘gewone’ gemeenteleven. In het bijzonder denken we dan ook aan het niet meer kunnen bezoeken van de zondagse erediensten.
Naast het intensieve bezoekwerk door de predikant, de ouderling en een bezoek(st)er organiseert de diaconie van de Kapelgemeente regelmatig middagen voor deze ouderen. Met name de bijeenkomsten rond het Kerstfeest en het Paasfeest mogen zich in een goede belangstelling verheugen.
Voor alle informatie rond het ouderenwerk kunt u contact opnemen met mevrouw J.R.M. Rietsema-Spanninga, telefoon 0512 – 301408.