Kapelbode

Ons Kerkblad

De “Kapelbode” is het gemeenteblad van de Kapelgemeente. Ons kerkblad verschijnt elke maand (behalve in de zomervakantie!). Het bevat alle informatie over ons gemeentelijk leven, maar juist ook die informatie die je niet zo gauw op een publiek medium als deze internetsite terugvindt.
Naast de meditatie en de gemeenteberichten van onze predikant, treft u er informatie van allerlei aard aan. Aankondigingen van kerkdiensten en gemeenteactiviteiten. Verder verslagen van bijeenkomsten, dankbetuigingen van gemeenteleden. Maar ook nieuws over het evangelisatiewerk en vanaf het zendingsfront. Uiteraard ontbreken ook de vaste kinder- en jongerenpagina’s niet.
Wie betrokken wil zijn bij de Kapelgemeente mag dit blad dan ook niet missen. Voor het aanvragen van een los nummer van óf een abonnement op de “Kapelbode” kunt u contact opnemen met mevrouw W. van der Linde, telefoon 06-24940698. Copy kunt u aanleveren via mail : kapelbode@kapelgemeentedrachten.nl , uiteraard kunt u ook nog via brief,telefoon of via uw wijkouderling/predikant deze copy doorgeven.