Welkom bij de Hervormde Kapelgemeente !

Welkom in de Kapelkerk!

Iedere zondagmorgen komen wij samen in de Kapelkerk,
Berglaan 10, in het centrum van Drachten.

U bent van harte uitgenodigd deze erediensten mee te maken.
De morgendiensten beginnen om 9.30 uur. Tijdens alle samenkomsten is er voor de allerkleinsten crèche.

      Wat geloven wij

Samen geloven wij

Iedereen mag altijd de kerk binnenlopen.Geloven doe je juist in verbondenheid aan elkaar. We zijn door God zelfs aan elkaar gegeven. Een christelijke gemeente – het woord zegt het eigenlijk al – is een gemeenschap.

Identiteit

De Hervormde Kapelgemeente is een zelfstandige Hervormde gemeente te Drachten.
De Kapelgemeente is een rechtzinnige gemeente, die zich wil profileren in het gemeenteleven in gemeente opbouw.

Sola Scriptura

Op de grondslag van de Heilige Schrift als het betrouwbare en door de Heilige Geest geinspireerde Woord van God willen wij gemeente zijn.
De bijbel is derhalve absolute richtlijn voor geloof en leven.

Geloofsbelijdenis

De Kapelgemeente wil haar geloof belijden
overeenkomstig de drie formulieren van Enigheid, namelijk de:
– Heidelbergse Catechismus
– Dordtse Leerregels
– Nederlandse Geloofsbelijdenis

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn er voor u!

mail ons