Identiteit

De Kapelgemeente is een rechtzinnige gemeente, die zich confessioneel wil profileren en gemeenteleven én gemeenteopbouw wil doen plaatsvinden op  grondslag van de Heilige Schrift als het betrouwbare en door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. De Bijbel is daarom absolute richtlijn voor geloof en leven. De Kapelgemeente wil haar geloof belijden in overeenstemming met de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.