Dabar

Kijk hier eens voor meer informatie

Missie: Woord en Daad 

Stel je even voor: een vlog over hoogtepunten van jouw zomervakantie. Beelden van een volleybaltoernooi, een te gekke kinderclub, een zonnige vossenjacht; flarden van een gezellige bingo-avond, een gesprek op de late avond bij het kampvuur en een ontmoeting met een jongen die je heeft gevraagd met hem uit de Bijbel te lezen. Het filmpje sluit af met een serie shots van je teamleden, de jongeren met wie je twee weken twenty-four seven hebt opgetrokken.
Zo zou het kunnen zijn, als je je aanmeldt als vrijwilliger. Je woont en werkt dan samen met 6-8 teamleden op een camping of stadswijk in Nederland. Samen organiseer je een afwisselend recreatieprogramma en je deelt je geloof met kids, jongeren en ouderen; midden in het dagelijkse leven in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen.
Uit de verhalen waarmee teamleden thuiskomen, hoor je vaak: ‘Het zijn intensieve weken, je gééft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug. Om één of twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het evangelie, geeft een boost aan je geloof.’
Dat klinkt je misschien gek in de oren. Maar het is precies zoals één van de vrijwilligers zei: ‘Je moet het doen, om het te ervaren!

Kijk eens op de IZB site – DABAR

Waarom animatiewerk met een Missie?


Het belangrijkste motief voor Dabar voert terug op de opdracht die Jezus aan Zijn leerlingen geeft om het evangelie bekend te maken in de wereld (Matteüs 28:19-20). Wanneer we ontdekken hoe groot Zijn liefde voor ons is, dan verlangen we er naar om Zijn liefde ook aan anderen bekend te maken. Gelukkig doen we dit niet alleen. Gods Geest helpt ons daarbij.
‘Dabar’ is Hebreeuws voor ‘woord en daad’. Je deelt het evangelie in woorden door bijvoorbeeld een bijbelverhaal tijdens de kinderclub of een gesprek met een campinggast. Maar soms spreken vooral je daden op de camping, door de eenheid in je team, je inzet voor het programma en behulpzaam te zijn naar campinggasten.
Daarnaast biedt Dabar jou ook de mogelijkheid om te ‘oefenen’ in getuige zijn. Je ontdekt hoe belangrijk het is om in afhankelijkheid van God te leven bij het delen van je geloof. En je kunt jouw talenten ontdekken en vaardigheden uitbreiden.

DABAR Band