Bijbelkring

Johannes 5:39-40

U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.

Samen de Bijbel onderzoeken dat is de bedoeling van de maandelijkse Bijbelkring. Acht keer in het seizoen, in de maanden met de bekende ‘r’ in de maand, komen we bij elkaar in de consistorie van de Kapelkerk om bijbelstudie te doen. Geestelijke vitaminen!
Door middel van deze bijbelstudieavonden willen we elkaar helpen om de weg naar God te vinden en om die weg te gaan als discipelen van de Heere Jezus.
Wie zich in deze Bijbelkring wil scharen en samen met ons Gods Woord wil onderzoeken, is heel hartelijk welkom. We komen één keer per maand op dinsdagavond bijeen om 20.00 uur in de consistorie van de Kapelkerk. Rond 21.30 uur sluiten we ons samen-zijn weer met elkaar af.