Jongerencatechese

Jeugd- en voortgezette catechese

De catechese is de geloofsoverdracht aan de jeugd vanuit de kerkelijke gemeente. Dit als aanvulling op de geloofsopvoeding in het gezin.
Als jongere heb je het tegenwoordig ook erg druk. Naast studie (of als je ouder bent: een baan) vraagt ook vaak sport, muziekbeoefening of een andere hobby je aandacht; en dan moeten er keuzes gemaakt worden. Je kunt nu eenmaal niet op één avond meerdere dingen te gelijk doen. Laat dan ook in dat opzicht het zwaarste wegen, wat ook voor een jongere het belangrijkste is! Je bent zo vaak geneigd om het geloof een soort ‘bij-rolletje’ te geven in je leven, terwijl de Heere en het geloof toch boven alles zouden moeten gaan, maar ook mógen gaan. Dan is het geen last, maar een lust, omdat alles in je leven mag gebeuren vanuit Gods genade, en alles in je (jonge) leven op zijn juiste plek mag komen te staan!
De Catechese wordt het komende winterseizoen gegeven door
Ds. F. Pierik


De jongste groep (vanaf 11 jaar) begint om 18.15 uur.
De oudste groep (16+) begint om 19.00 uur.


De datums staan vermeld onder het kopje Agenda